มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ebola-head:
 
1.
originating from the jamaica the word is used to describe a gangsta
person 1 - ya see dat man deh him shot 5 five police.

person 2 - him ah real badman
โดย SkipzÜÿ₧5¥ç£çê 30 พฤษภาคม 2008

คำที่เกี่ยวข้องกับ Badman

gangster cool badass gangsta bad chav hard wasteman badmans g awesome sick badaman bad man blud bruv man pussy sexy london
 
2.
A word of Jamaican/ rastafarian descent used to describe an individual who goes against the grain of society and/or politics. Is often used to describe gangstas as well.
Mi bredrin, dem man dem a bad man!! Ya dun know!
โดย CanadianRudeBway 23 สิงหาคม 2005
 
3.
A term originating from London used to describe a gangster or a rebel who does not respect authority. Often associated with urban culture, UK rap etc..

One can also use the term as a sarcastic insult..i.e if a person thinks they are "bad" but is conceived to be a pussy by others
i.e
person A "yo bro im running tingz around dese endz" ...
Person B "your sick blad, your a badman"
Jerome's shotting big tings, he's a badman

Nico jus bust up that pussy, baddmann!

Look at them badmans over ther thinkin ther ruff
โดย Kman2001 02 ธันวาคม 2007
 
4.
(noun)

1. a jamaican term that is often used as an expression of machismo or an affirmation of masculine strength.
2. a jamaican term for a violent criminal or a person associated with violent activities.
"Mind how you talk to me. You no fi talk to bad man so."
"Don't go to that club. Is bare bad man down deh."
โดย neochin 17 มิถุนายน 2004
 
5.
In the U.K. at least, bad mans are usually spotty illiterate chavs who hang around in groups thinking they're hard.
"Nah dan, theres bare bad mans on the park"
โดย Chavchaser 28 กันยายน 2005
 
6.
a "rudeboi" "rebel" "gangsta" or "scallywag"
Emma Jorgensen is the definition of a badman
โดย wingthedon 13 กันยายน 2011
 
7.
other word for gangster
man ah bad man
โดย McH 20 มิถุนายน 2003