Top Definition
The name of someone incredibly intelligent, beautiful, sexy and hot!

She's also that kindda girl, other girls dream of becoming. Alberte is a dreamgirl!
I wish I was Alberte.
โดย Emilie Christensen 10 มิถุนายน 2011
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×