Top Definition
When you tape a girl to a tree and you do her doggystyle and you stick a popsicle in her ass.
I african tree monkeyed my girlefriend in the jungle
โดย Adam Rumley 23 เมษายน 2006
รับอีเมลรายวันฟรี

กรอกที่อยู่อีเมล์ด้านล่างนี้เพื่อรับ ศัพท์ Urban ประจำวันฟรี ทุกเช้า!

อีเมล์ถูกส่งมาจาก daily@urbandictionary.com. เราจะไม่ส่งสแปมไปหาคุณเลย

×