มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น spook:
 
1.
ARB
Am Right Back, used after BRB when you return to chat.
User 1: brb
User 2: k
User 1: arb
User 2: wb
โดย AmRightBack 04 กุมภาพันธ์ 2013

คำที่เกี่ยวข้องกับ ARB

narb boner arbs brb random sex arber arbitrary beat off boning earb kook lol n00b raging real life strange unusual varb hard-on
 
2.
arb
African Round Ball aka basketball
Jerome went to play some arb in the projects.
โดย herpn derpn 08 กุมภาพันธ์ 2014
 
3.
Arb
A pollite term used to describe an arabic person
Person 1 : hey look at that arb over there!
Person 2 : yeah he's such an arb, i wonder if his name is abanoub?
โดย dylan123321 13 กรกฎาคม 2012
 
4.
Always Riding Bitch. This is a person that always rides bitch in the car no matter how many times he calls shotgun or window.
We call our friend Ian A.R.B. because no matter how many times he calls shotgun, he always rides bitch.
โดย Josh and Nathan 11 มกราคม 2004
 
5.
slang for breasts, other times used to refer to women with big breasts or to make fun of a guy with this characteristic.
Man she has nice arbs.
Do you think those arbs are coming over for the party?
Dude, Jacob has arbs.
โดย Muarbs 17 ตุลาคม 2009
 
6.
A-anally
R-raped
B-butthole
I got an A.R.B man!
โดย bryce losch 16 ธันวาคม 2008
 
7.
arb
short for Protoss Arbiter from the PC game, StarCraft. The flying vessels provide invisibility to surrounding friendly units. They can stasis units to protect them from any and all damage, and can use recall to teleoprt units anywhere on the map.
Holy crap dude, that Arb just recalled 8 Reavers into my minerals.
โดย K Pittman 03 กันยายน 2005