มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น wcw:
 
1.
2true is an internet forum for Australian Graffiti.
If you were thinking that 90% of graffiti artists were too stupid to correctly use a computer let alone the internet, you were correct.
2true is a total cesspool. Whenever people post pictures the forum tables are deformed since they are too unintelligent to acquire a program capable of resizing the pictures they get off their digital cameras ( or even work out the software for them. )
In saying this, Graffiti is great, and not all graffers are stupid. Just the majority.
90% of the topics on 2true are simply insult slinging and penis comparing. Common putdowns include ( but are not limited to ) toy, gronk and burke.
2true is worth avoiding.
"Yo, I heard you were startin' shit on 2true. You fuckin' gronk"
"Shutup lad, that's all 2true is!"
โดย ff45t1z 18 กันยายน 2005

คำที่เกี่ยวข้องกับ 2true

adlay eshay gronk toy bourke burke drail homocore 2tee basin crap dog ibis informant kenos lad nesa shit cunt dkode shit