มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น cunt:
 
1.
;)
wink
โดย Anonymous 18 ตุลาคม 2002

คำที่เกี่ยวข้องกับ ;)

:) emoticon wink :p :d smiley :( hot ; winky face ;-) babe ^_^ : kinkypants sex sexy ;( ;d flirt
 
2.
;)
common mispelling of :)

dude: whats up
dude 2: nothin ;)
dude: ur gay
dude 2: no i meant :)
dude: oh alright nigga
โดย certifiedgigolo 20 มีนาคม 2008
 
3.
;)
a wink. 1) used when texting or on the computer to make things sexual or flirty. 2) Can also change the meaning of a word or phrase into somthing else.
1)
"You're so damn cute ;)"
"Wanna do it? ;)"2)
girl 1: "what are you and Anthony doing tonight?"
girl 2: "homework."

girl 1: "what are you and Anthony doing tonight?"
girl 2: "homework ;)"
โดย A1m2a1n4d5a1 19 เมษายน 2009
 
4.
;)
1)your flirting
2)your a perv
3)your kidding
4)your trying to signal a giant zombie invasion.
1. I think you're hot ;)
2. Hey, wanna come over? ;)
3. I thought you were stuck up. ;)
4. They're coming! ;)
โดย harasna 05 มกราคม 2010
 
5.
;)
adj: winkey face; used to hint that a nonsexual act is meant as sexual
wanna hang out in my room? ;)

send me a picture of you ;)
โดย the winky face master ;) 01 มกราคม 2010
 
6.
;)
;)- Its like emoticon sex
Leanne: ;)
Richard ;)

Laura: nooooooooooooooooooooooooooo
โดย ooofty 15 พฤษภาคม 2011
 
7.
;)
Suggestive wink. Normally used to flirt or to annoy.
(In a chat)
Kristen: Truth or Dare?
Xavier: Truth
Kristen: Who's the prettiest person u know?
Xavier: I don't know u guess ;)

(in another chat)
Helen: Did you get that picture I sent you?
Jarred: you bet ;)
Helem: I hate you -_-
โดย SuggestiveWink;) 24 ตุลาคม 2010