มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น eiffel tower:
 
1.
:M
open mouth/beak.

Holler Magda made a UrbanDictionary entry!!!
look its a bird! :M *sqwak*
โดย Magda_Sew. 26 กรกฎาคม 2007

คำที่เกี่ยวข้องกับ :M

emoticon bragging little prick cyber sex expressions eyebrows flirting internet magda msn msn messenger smileys
 
2.
:m
An msn messenger shortcut for the wiggly eyebrowed emoticon which has come into popular use in other online/text chat situations even when not attached to the actual image. Used either when 1. bragging about something that you know will piss the viewer off immensely or 2. used with sarcastic cyber sex connotations.
3. Can be used on it's own for comic effect.
1. hey man, i got £50 from my dad last night, just for washing his car :m

2. hey sexy :m

3. :m :m :m
โดย dungeonmaster01111987 09 กุมภาพันธ์ 2008