มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น muddin:

you gonna get raped ถึง you have stake in me