มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:

you can't hide that blonde pride! ถึง you don't want the sauce