บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น 420:

would you like a cookie or a medal? ถึง Wow, buddy