มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น jamflex:

window of inopportunity ถึง window to weight gain