บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น rule of three:

whippedness protection program ถึง whiptastic handler