มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ethered:

welfare card ถึง Well Bowled