มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น half chub:

warlem ถึง warming up the altarboy's supper