มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ratchet:

warlem ถึง warming up the altarboy's supper