มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น rimming:

Throwing Mau ถึง throw me the oop