มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น oprah dollars:

The world is green ถึง they deserve eachother