มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น kappa:

slow cross ถึง slow motion light effect