มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น plopping:

Side Effects ถึง Side Piping