บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น 4/20:

shit va pin ถึง shit yes negro