บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น 4/20:

shirkin' the gerkin ถึง shirtless shit