บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ratchet:

Shamoane ถึง Shampoo the babys head