มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fluffer:

Post-Departure Depression ถึง postflapmatic stress disorder