มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fleek:

Plausible fuckable deniability ถึง Playboybunnyette