บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น bae:

Platehands ถึง Platitudinarianism