บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fapping:

pince-nez ถึง pinch scratch