มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น half chub:

Northwest Speedball ถึง Norwegian drive-by