มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ethered:

no muss, no fuss ถึง noncomformist