มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น plopping:

lower level hood rat ถึง low key OG