มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น plopping:

low on the totem pole ถึง Loxol