มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น sounding:

I wear my heart on my sleeve ถึง iwmhbaf