มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น dog in the bathtub:

ilmo ถึง I love you more than a dog loves people food