มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fob dot:

hung like a toddler ถึง Hungry Hungry Emo