บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น rule of three:

Grand Canyon ถึง grandiocre