บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น alabama hot pocket:

glazed boom ถึง glebemount mafia G.M.M