บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น thot:

glass case ถึง Glass-Steagall