มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น plopping:

drop the cosby kids off at the pool ถึง Dr. Orange