บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น rule of three:

DOTFO ถึง Dot my I's and cross my T's.