มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น plopping:

cookie muncher ถึง cooking up a baby