มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น the eiffel tower:

Borisaurus ถึง born in east l.a