บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น rule of three:

Bipolar Douche Lord. ถึง bird alleyne