มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น ratchet:

Apply Suction ถึง approxamile