มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น plopping:

And then it rained.... ถึง Andy Ramirez