มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น oprah dollars:

you will like me, i am warm! ถึง Yo-yoer