บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น 4/20:

You fuckin ashley? ถึง You gotta mouse in your pocket?