มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น fapchat:

you got mail ถึง You just activated my trap card.