บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น french dipping:

Western Civ ถึง West Hoathly