มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น trill:

Throwing rope ถึง thrown over