มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น eiffel tower:

The wrong end of the dog. ถึง the yoko theory