บอกรับ Thai
มองหาคำศัพท์ใดก็ได้ เช่น rule of three:

the end of the road (or "sof haderech") ถึง the explosion